Polska Szkoła Neurochirurgii 2023

Nowotwory wewnątrzczaszkowe
Kurs specjalizacyjny z neurochirurgii

17.04 - 21.04.2023
Kazimierz Dolny
polska szkoła neurochirurgii
Miejsce obrad: Hotel Król Kazimierz
ul. Puławska 86, 24-120 Kazimierz Dolny
www.krolkazimierz.pl
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW