07.04.2019
15.00     Rejestracja uczestników
15.30-18.30     Warsztaty prawne: O zapobieganiu błędom medycznym w praktyce     - Dr Monika Sadowska
19.00     Otwarcie
20.00     Kolacja
08.04.2019
8.00-8.30     Rejestracja uczestników
Guzy nowotworowe mózgu. Przewodniczący: Prof. A. Marchel
8.30-8.45     Biologia molekularna guzów mózgu
- Prof. R. Rola
8.45-9.00     Obrazowanie guzów mózgu
- Dr n. med. E. Maj
9.00-9.15     Radio- i chemioterapia guzów mózgu
- Prof. J. Fijuth
9.15-9.30     Przyszłościowe możliwości leczenia glejaków
- Prof. M. Harat
9.30-9.45     Funkcje poznawcze i jakość życia we współczesnej neuroonkologii
- Dr n. społ. A. Bala
9.45-10.15     Przerwa kawowa
10.15-12.00     Grupy dyskusyjne I (dwa cykle)
10.15-11.05
 • Grupa A – Prof. B. Ciszek/ Dr n. med. E. Maj (1)
 • Grupa B – Dr n. med. T. Dziedzic / Prof. M. Mandera (2)
 • Grupa C – Prof. R. Rola / Dr hab. A. Nowak (3)
11.05-12.00    
 • Grupa A – Dr Dziedzic / Prof. M. Mandera (2)
 • Grupa B – Prof. R. Rola / Dr hab. A. Nowak (3)
 • Grupa C – Prof. B. Ciszek/ Dr n. med. E. Maj (1)
12.10-12.40     How I do it. Przewodniczący Dr hab. A. Nowak
 • Biopsja mózgu
 • Planowanie kraniotomii
 • Kraniotomia w wybudzeniu

- Prof. M. Harat
- Dr hab. P. Kunert
– Dr n. med. T. Dziedzic
12.40-13.45     Obiad – Restauracja u Biskupów
13.45-14.05    5 Ala - zastosowanie w resekcji glejaka
14.05-16.05     Sesje dyskusyjne uczniów z nauczycielami
I Ropień mózgu i zapalenie.


II Przerzut do mózgu.

Prezenter Dr hab. A. Rudnik.
Ekspert: Dr hab. A. Nowak

Prezenter: Dr n. med. T. Dziedzic.
Ekspert: Prof. R. Czepko
16.05-16.35     Przerwa kawowa
16.35-17.15     How I do it Przewodniczący Prof. R. Rola.
 • Implantacja zastawki
 • Zastawki u dzieci
 • Ventrikulostomia komory III
 • Torbiel pajęczynówki
 • V-A shunt


- Prof. R. Czepko
- Prof. K. Zakrzewski

17.20-18.50     Grupy dyskusyjne II (dwa cykle)
17.20-18.05    
 • Grupa A – Prof. R. Rola / Dr hab. A. Nowak (3)
 • Grupa B – Prof. B. Ciszek / Dr n. med. E. Maj (1)
 • Grupa C – Dr n. med. T. Dziedzic / Prof. M. Mandera (2)
18.05-18.50
 • Grupa A – Prof. D. Jaskólski / Prof. P. Ładziński (4)
 • Grupa B – Prof. M. Roszkowski / Prof. K. Zakrzewski (5)
 • Grupa C –Prof. R. Czepko / Dr hab. A. Rudnik (6)
19.00     Kolacja
09.04.2019
Guzy glejopochodne. Przewodniczący: Prof. M. Roszkowski
9.00-9.15     Granice i ograniczenia w chirurgii glejaków niskozróżnicowanych (HGG)
- Prof. R. Czepko
9.15-9.30     Postępowanie w glejakach wysokozróżnicowanych
- Prof. T. Trojanowski
9.30-9.45    Glejaki okolic ważnych czynnościowo i obszaru środkowego
- Prof. D. Jaskólski
9.45-10.05     How I do it. Przewodniczący: Dr n. med. T. Dziedzic
 • Śródoperacyjne mapowanie i monitorowanie
 • Nowe techniki w operacjach złośliwych glejaków

- Prof. D. Jaskólski
- Prof. R. Rola
10.05-10.35     Przerwa kawowa
10.35-12.15     Grupy dyskusyjne III (dwa cykle)
10.35-11.25
 • Grupa A – Prof. M. Roszkowski / Prof. K. Zakrzewski (5)
 • Grupa B –Prof. R. Czepko / Dr hab. A. Rudnik (6)
 • Grupa C –Prof. D. Jaskólski / Prof. P. Ładziński (4)
11.25-12.15
 • Grupa A – Prof. R. Czepko / Dr hab. A. Rudnik (6)
 • Grupa B – Prof. D. Jaskólski / Prof. P. Ładziński (4)
 • Grupa C – Prof. M. Roszkowski / Prof. K. Zakrzewski (5)
12.15-13.15     Obiad – Sala Kobielski 3+Łosowicz
12.30-13.30     Local Therapy for Malignant Gliomas Prof. Dr Walter Stumer, Prof. Tomasz Trojanowski, PD Dr Johannes Wolfer, Prof. Radosław Rola
Guzy śródmózgowe u dorosłych. Przewodniczący: Prof. T. Trojanowski
13.30-13.45     Postępowanie we wznowach glejaków
- Prof. P. Ładziński
13.45-14.00     Przerzuty do mózgu
- Dr hab. A. Nowak
14.00-14.15     Chłoniaki mózgu
- Prof. M. Harat
14.15-14.30     Jak uniknąć powikłań w operacjach glejaków
- Prof. R. Rola
14.30-15.00     Przerwa kawowa
15.00-16.00     Wykłady uczestników PSNCH 2019.
- Przewodniczący: Prof. A. Marchel
16.15-18.00     Grupy dyskusyjne IV (dwa cykle)
16.15-17.05
 • Grupa A – Prof. R. Rola / Dr n. med. T. Dziedzic (7)
 • Grupa B – Prof. T. Trojanowski / Dr hab. P. Kunert (8)
 • Grupa C –Prof. A. Marchel / Dr hab. A. Nowak (9)
17.05-18.00
 • Grupa A – Prof. A. Marchel / Dr hab. A. Nowak (9)
 • Grupa B – Prof. R. Rola / Dr n. med. T. Dziedzic (7)
 • Grupa C – Prof. T. Trojanowski / Dr hab. P. Kunert (8)
18.30     Kolacja
10.04.2019
Zewnątrzosiowe guzy mózgu I. Przewodniczący: Prof. M. Harat
9.00-9.15     Biologia i klasyfikacja oponiaków
- Prof. D. Jaskólski
9.15-9.30     Klinika i postępowanie w oponiakach
- Prof. P. Ładziński
9.30-9.45     Guzy okolicy kąta mostowo-móżdżkowego
- Dr hab. P. Kunert
9.45-10.00     Stereotaktyczna radiochirurgia guzów mózgu
- Prof. J. Fijuth
10.10-10.40     How I do it. Przewodniczący: Prof. M. Mandera
 • Oponiaki sklepistości
 • Oponiaki podstawy przedniego dołu
 • Oponiaki podstawy środkowego dołu

- Prof. R. Czepko
– Dr hab. A. Rudnik
- Prof. P. Ładziński
10.40-11.10     Przerwa kawowa
11.10-12.45     Grupy dyskusyjne V (dwa cykle)
11.10-11.55    
 • Grupa A – Prof. T. Trojanowski / Dr hab. P. Kunert (8)
 • Grupa B – Prof. A. Marchel / Dr hab. A. Nowak (9)
 • Grupa C –Prof. R. Rola / Dr n. med. T. Dziedzic (7)
11.55-12.45    
 • Grupa A – Prof. M. Mandera / Prof. B. Ciszek (10)
 • Grupa B – Prof. P. Ładziński/ Dr hab. A. Rudnik (11)
 • Grupa C –Prof. R. Czepko / Prof. K. Zakrzewski (12)
12.45-13.45     Obiad – Restauracja u Biskupów
13.45-14.05    VISUALASE TM – Introduction into minimally invasive MRI-guided laser ablation
Zewnątrzosiowe guzy mózgu II. Przewodniczący: Dr hab. P. Kunert
14.05-14.20     Anatomia podstawy czaszki
- Prof. B. Ciszek
14.20-14.35     Zasady i praktyka chirurgii podstawy czaszki
- Prof. P. Ładziński
14.35-14.50     Endoskopowe dostępy do podstawy czaszki
- Dr n. med. T. Dziedzic
14.50-15.05     Struniaki/chrzęstniakomięsaki
- Dr hab. A. Rudnik
15.05-15.20     Guzy oczodołu
- Prof. R. Czepko
15.20-15.35     Mapowanie pnia mózgu i monitorowanie nerwów czaszkowych
- Prof. D. Jaskólski
15.35-16.00     Przerwa kawowa
16.00-16.30 How I do it.     Przewodniczący: Prof. K. Zakrzewski
 • Dostęp zaesowaty
 • Dostęp pośrodkowy do tylnej jamy
 • Przerzuty

- Dr hab. P. Kunert
- Prof. M. Roszkowski
- Prof. R. Rola
16.45-18.25     Grupy dyskusyjne VI (dwa cykle)
16.45-17.30    
 • Grupa A - Prof. P. Ładziński/ Dr hab. A. Rudnik (11)
 • Grupa B – Prof. R. Czepko / Prof. K. Zakrzewski (12)
 • Grupa C ––Prof. M. Mandera / Prof. B. Ciszek (10)
17.30-18.25    
 • Grupa A – Prof. R. Czepko / Prof. K. Zakrzewski (12)
 • Grupa B – Prof. M. Mandera / Prof. B. Ciszek (10)
 • Grupa C – Prof. P. Ładziński/ Dr hab. A. Rudnik (11)
18.45     Kolacja
11.04.2019
Guzy przysadki i linii środkowej. Przewodniczący: Prof. D. Jaskólski    
9.00-9.15     Guzy przysadki
- Dr hab. A. Rudnik
9.15-9.30     Przewodziaki
- Prof. M. Mandera
9.35-10.05 How I do it.Przewodniczący: Prof. R. Czepko    
 • Mikrochirurgia guzów przysadki
 • Endoskopowe operacje guzów przysadki
 • Guzy okolicy szyszynki

- Prof. R. Czepko
– Dr hab. A. Rudnik, Dr n. med. T. Dziedzic
– Prof. M. Roszkowski
10.05-10.35    Przerwa kawowa
10.35-12.20     Grupy dyskusyjne VII (dwa cykle)
10.35-11.30   
 • Grupa A – Prof. M. Roszkowski / Prof.M. Harat (13)
 • Grupa B – Dr hab. P. Kunert / Prof. B. Ciszek (14)
 • Grupa C – Prof. D. Jaskólski / Prof. P. Ładziński (15)
11.30-12.20    
 • Grupa A – Dr hab. P. Kunert / Prof. B. Ciszek (14)
 • Grupa B – Prof. D. Jaskólski / Prof. P. Ładziński (15)
 • Grupa C – Prof. M. Roszkowski / Prof.M. Harat (13)
12.20-13.30   
 • Grupa B – Prof. D. Jaskólski / Prof. P. Ładziński (15)
 • Grupa A – Prof. M. Roszkowski / Prof.M. Harat (13)
 • Grupa B – Dr hab. P. Kunert / Prof. B. Ciszek (14)
13.30-14.30     Obiad - Restauracja u Biskupów
Neurochirurgia dziecięca. Przewodniczący: Prof. B. Ciszek
14.30-14.45     Guzy nadnamiotowe
- Prof. K. Zakrzewski
14.45-15.00    Guzy podnamiotowe
- Prof. M. Roszkowski
15.00-15.15     Fakomatozy i guzy mózgu
- Prof. M. Mandera
15.15-15.35 How I do it. Przewodniczący – Dr hab. P. Kunert   
 • Guzy tylnej jamy u dzieci
 • Guzy komory III

- Prof. M. Mandera
- Prof. M. Roszkowski
15.35-16.05    Przerwa kawowa
Wodogłowie. Przewodniczący: Dr hab. A. Rudnik
16.05-16.20     Wodogłowie u dzieci
- Prof. K. Zakrzewski
16.20-16.35     Wodogłowie u dorosłych
- Prof. R. Czepko
16.35-17.00     Nowe możliwości technologiczne w leczeniu wodogłowia
- Prof. M. Mandera
19.00     Kolacja
12.04.2019
10.00-10.15    Podsumowanie kursu
10.30-12.00     Test sprawdzający
Egzamin dla kończących cykl Polskiej Szkoły Neurochirurgii
PLAN GRUP DYSKUSYJNYCH:
Grupa A Grupa B Grupa C
Poniedziałek 10.15-12.00
Grupa Dyskusyjna I
1 2 3
2 3 1
Poniedziałek 17.00-18.30
Grupa Dyskusyjna II
3 1 2
4 5 6
Wtorek 10.35-12.15
Grupa Dyskusyjna III
5 6 4
6 4 5
Środa 11.10-12.45
Grupa Dyskusyjna IV
7 8 9
9 7 8
Wtorek 16:15-17:50
Grupa Dyskusyjna V
8 9 7
10 11 12
Środa 16.30-18.10
Grupa Dyskusyjna VI
11 12 10
12 10 11
Czwartek 10.35-12.20
Grupa Dyskusyjna VII
13 14 15
14 14 13

Grupy dyskusyjne:

1. Anatomia kory i obrazowanie - Prof. B. Ciszek/Dr n. med. E. Maj

2. Wskazania i ograniczenia operacji w wybudzeniu – Dr n. med. T. Dziedzic/Prof. M. Mandera

3. Wybór postępowania w glejakach wysokozróżnicowanych - Prof. R. Rola/Dr hab. A. Nowak

4. Postępowanie w oponiakach - Prof. D. Jaskólski/Prof. P. Ładziński

5. Guzy skrzyżowania wzrokowego i podwzgórza - Prof. M. Roszkowski/Prof. K. Zakrzewski

6. Postępowanie w makro-i mikrogruczolakach przysadki - Prof. R. Czepko/Dr hab. A. Rudnik

7. ALA w glejakach złośliwych - Prof. R. Rola/Dr n. med. T. Dziedzic

8. Guzy wewnątrzkomorowe - Prof. T. Trojanowski/Dr hab. P. Kunert

9. Postępowanie w neurofibromatozie - Prof. A. Marchel/Dr hab. A. Nowak

10. Postępowanie w guzach wieku dziecięcego - Prof. M. Mandera/Prof. B. Ciszek

11. Wybór dostępu do przedniego dołu czaszki - Prof. P. Ładziński/Dr hab.A. Rudnik

12. Leczenie wodogłowia: wybór odpowiedniej zastawki - Prof. R. Czepko/Prof. Zakrzewski

13. Obrazowanie dróg nerwowych i wybór dostępu w guzach mózgu - Prof. M. Roszkowski/ Prof. M. Harat

14. Wybór dostępu w tylnej jamie – Dr hab. P. Kunert/Prof. B. Ciszek

15. Monitorowanie śródoperacyjne - Prof. D. Jaskólski/Prof. P. Ładziński

Program niemerytoryczny
Niedziela 7 kwietnia godz. 19:15
Sala Konferencyjna Zamek Janów Podlaski
Wykład Mistrza
Tytuł wykładu "Geografia, czyli rzecz o rozbijaniu mitów"
Wykładowca - dr hab. Wojciech Janicki
Kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wykład jest finansowany ze środków własnych organizatora, nie jest finansowany ze środków firm zrzeszonych w Infarmie.