Obowiązkowy kurs specjalizacyjny CMKP

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski

KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Marchel


ORGANIZACJA I PATRONAT NAD WYDARZENIEM
Polskie Towarzystwo NeurochirurgówWYKŁADOWCY:
1. Prof. Marcin Roszkowski
2. Prof. Radosław Rola
3. Prof. Dariusz Jaskólski
4. Prof. Andrzej Marchel
5. Dr hab. Przemysław Kunert
6. Prof. Marek Mandera
7. Prof. Jacek Fijuth
8. Prof. Tomasz Trojanowski
9. Prof. Ryszard Czepko
10. Prof. Piotr Ładziński
11. Prof. Bogdan Ciszek
12. Prof. Krzysztof Zakrzewski
13. Prof. Marek Harat
14. Dr n. społ. Aleksandra Bala
15. Dr n. med. Tomasz Dziedzic
16. Dr hab. Arkadiusz Nowak
17. Dr hab. Adam Rudnik
18. Dr n. med. Edyta Maj

ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA

Prof. dr hab. Radosław Rola

KONTAKT:

Paulina Dymkowska
Aesculap Akademia

tel. +48 882 17 27 42
tel. +48 61 44 20 350
e-mail: paulina.dymkowska@bbraun.com
info@aesculap-akademia.pl
https://poland.aesculap-academy.comKONTAKT DLA SPONSORÓW:

Małgorzata Frysztak
Dinet Polska sp z o.o.
ul. Laury 28
20-711 Lublin
+48 693 671 555
malgorzata.frysztak@kongresy.lublin.pl